Πολιτική ΕπιστροφώνΈχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:\r\n
1) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.sertech.gr σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε


2) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (α) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (β) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (α) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (γ) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (α) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά.Σε περίπτωση που, μετά την παραλαβή των προϊόντων επιθυμείτε να τα επιστρέψετε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων και εφόσον δεν έχει ανοιχθεί η συσκευασία. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συσκευάσει το προϊόν σε συσκευασία κατάλληλη ώστε να μην υποστεί φθορές κατά την μεταφορά, και να μας το αποστείλει με όποιο μέσο επιθυμεί στην Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 29 & Νάξου Τ.Κ: 15354 Γλυκά Νέρα. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε οτι σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις επιστροφής θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση του ίδιου.\r\nΈχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που μας καταβάλατε σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (α) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (β) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (α) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (γ) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (α) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά, εντός επτά (7) ημερών από την παράδοση του προϊόντος.

\r\n\r\n


Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συσκευάσει το προϊόν σε συσκευασία κατάλληλη ώστε να μην υποστεί φθορές κατά την μεταφορά, και να μας το αποστείλει κατόπιν συνεννόησης με εμάς. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το www.sertech.gr


\r\nΤο www.sertech.gr ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα του, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή ή επιστροφή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).
Οι υπολογιστές που συναρμολογούνται κατά παραγγελία δεν επιστρέφονται.Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το www.sertech.gr.Όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται το www.sertech.gr καλύπτονται από την εκάστοτε εγγύηση του κατασκευαστή ή σε αντίθετη περίπτωση από εγγύηση που παρέχει το κατάστημά μας. Σε περίπτωση που κάποιο προϊον, το οποίο βρίσκεται εντός εγγύησης, χρειάζεται επισκευή το www.sertech.gr αναλαμβάνει την παραλαβή του προϊόντος από το χώρο του πελάτη χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Τα προς επισκευή προϊόντα αποστέλλονται άμεσα σε εξωτερικό συνεργάτη είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και στην συνέχεια επιστρέφονται στον πελάτη. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την επισκευή των προϊόντων κυμαίνεται σε 15 έως 20 εργάσιμες ημέρες.